fbpx

a képzés…

 

A képzés neve

sétáló coach alapképzés

A képzés összetétele

Az elméleti képzés online csatornán zajlik (előadás, a felmerülő kérések megválaszolása), a gyakorlati rész tapasztalatcentrikus tanulást jelent, ami személyes csoportmunka során valósul meg.

A képzés időbeosztása

5 és fél hónap (24 hét), 195 óra

Összetétele

Jelenléti képzés (személyes részvétel)

hét hétvége (7×21=147 óra):

pénteken délután 17:00-től 21:00-ig,
szombaton 9:00-tól 18:00-ig,
vasárnap 9:00-től 17:00-ig

dátumok

2024.
január 19-21.
február 16-18.
március 15-17.
április 12–14.
május 10-12.
június 7-9.
július 5-7.

Online (zoom) meetingek 

tizenkét alkalommal
hétközben este (12×4=48 óra)
minden második kedden
17:00-től 21:00-ig 

dátumok

2024.
január 23.,
február 6. és 20.
március 5. és 19.,
április 2., 16. és 30.,
május 14. és 28.
június 11. és 25.

 

A „Serpaképzés” átfogó cím, ami három képzési szintet foglal össze, ezek

→ a sétáló coach,
→ a serpa és
→ a sétaterápiás konzulens.

1. Sétáló coach alapképzés

A sétáló coach a segítő beszélgetés eszköztárát a szabadban történő séta során hatékonyan alkalmazni képes konzulens.

A 195 órás alapképzés résztvevői sikeres vizsgát követően sétáló coach felnőttképzési tanúsítványt kapnak. 

A féléves képzés középpontjában a tapasztalatcentrikus tanulás áll. 

A különböző képzési programok ismertetése során gyakran találkozhatunk ígéretes listákkal arról, hogy a jelentkezők milyen kompetenciák, készségek, szaktudás birtokába jutnak a képzés végére. 

A képzés során szerzett  tapasztalataink ennek a mindenkire egyformán érvényes felsorolásnak a hitelességét nem támasztják alá. Véleményünk szerint a rendszerbe lépők, akik különböző szintű tudással érkeznek (csoportjaink tudatosan nem homogének) az előzetes felkészültség, a tanulás képessége, a rászánt idő és energia függvényében fejlődnek, s ez a növekedés nem uniformizálható. Ehelyett azt vizsgáljuk, hogy a tudatosság, önismeret, kommunikáció, elfogadás, önreflexiós és beleérző képesség terén ki hogyan fejlődik a saját startpontjához képest. Az egyéni különbségek követését és menedzselését – egyebek közt – mentorprogrammal is támogatjuka. Ennek segítségével a képzés során és végén egyénileg határozzuk meg, hogy kinek mire van szüksége a továbblépéshez.

Jogosultságok

A tanúsítvány megszerzéséhez kapcsolódó jogosultságok:
→ a sétáló coach cím használata;
→ a módszer szupervízióval kísért alkalmazásának megkezdése;
→ az önálló praxis- és jövedelemépítés megkezdése.

Figyelmeztetés

A terápiás eszközök használata a sétáló coach alapképzés tanúsítvány által lefedett kompetenciák körén kívül esik.

A Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) rendelkezései szerinti regisztráció

Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2022/000918

A nyilvántartásba vételt elrendelő hatósági határozat itt tekinthető meg.

A vizsgafeltételek itt tekinthetők meg.

2. Serpaképzés

A serpa meghatározott terápiás eszközöket is használni tudó sétáló coach.

A serpa szint eléréséhez vezető alapképzést követő továbbképzés opcionális. Célja olyan, a coach szintet meghaladó eszközök megismerése és gyakorlati használatának elsajátítása, amelyek a séta keretei között eredményesen alkalmazhatóak. 

A Serpaház a szintváltásra a sétáló coach tanúsítvány megszerzésétől számított két éven belül nyújt lehetőséget. A továbbképzés kötelező és szabadon választható modulokból (péntek esti előadások, tematikus napok és hétvégék, többszöri találkozást igénylő műhelyek) áll, amelyek mindegyike meghatározott kreditpontot ér. A modulok a két éven belül 2 vagy 3 alkalommal rotálódnak, segítve ezzel az elvégzéséhez szükséges idő beosztását.

A serpa-szint elérésének öt feltétele:
→ 30 esettanulmánnyal dokumentált séta (10 az alapképzésben és 20 azt követően);
→ szükség és igény szerinti szupervízió;
→ a képzési tervben meghatározott kreditpont elérése
→ tematikus dolgozat elkészítése és elfogadása és
→ az alapító nyilatkozata a serpaközösség tagjává fogadásról: „serpává fogadom”.

 Jogosultságok

A serpa minősítéshez kapcsolódó jogosultságok:

→ a továbbképzés időtartam alatt a serpajelölt cím használata;
→ a továbbképzés sikeres lezárását követően a serpa cím használata;
→ a tanult terápiás eszközök aktív használata a séta során;
→ kezdeményezőként, előadóként való részvétel a Serpaház szervezésében tartott
rendezvények, ismeretterjesztő előadások tartásában;
→ mentorként történő közreműködés az alapképzésben résztvevők egyéni támogatásában.

3. Sétaterápiás konzulens

A sétaterápiás konzulens szakirányú egyetemi oklevéllel rendelkező serpa.

Serpa minősítést elért tagjai számára a Serpaház a képzési programot akkreditáló nemzetközi egyetemmel 2023. február 8-án kötött együttműködési szándéknyilakozat alapján 2024-től Európai Uniós akkreditált diplomát adó posztgraduális egyetemi képzés elvégzésére nyújt lehetőséget. A 3 szemeszter (másfél év) időtartamú, magyar nyelven, 80%-ig online csatornán folyó képzés eredményeképpen megszerzett oklevél elismerése az Unión kívül is számos területre kiterjed, összesen 52 országban fogadják el. A programról részletes tájékoztatást a képzésvezető ad.

Jogosultságok

A diploma megszerzéséhez kapcsolódó jogosultságok:

→ a módszer alkalmazása és a serpaterápiás konzulens cím használata;
→ a sétaterápia pszichofiziológiai hátterének kutatásán és fejlesztésén dolgozó szakmai műhely munkájába való bekapcsolódás;
→ publikációk és előadások készítése és tartása;
→ az alap- és továbbképzésben trénerként, előadóként való részvétel.

A fenti információkon túli további tájékoztatás a képzésvezetővel folytatott személyes konzultáció során kérhető.