fbpx

a képzés…

 

 A képzés neve:

sétáló coach alapképzés.

A képzés összetétele:

Az elméleti képzés online csatornán zajlik (előadás, a felmerülő kérések megválaszolása), a gyakorlati rész tapasztalatcentrikus tanulást jelent, ami személyes csoportmunka során valósul meg.

A képzés időbeosztása

5 és fél hónap (24 hét), 112 óra

Összetétele

kéthetenként 4-4 órás online képzés,

minden harmadik alkalommal az online meeting helyett
kétnapos személyes csoportmunka (28 órában).

Óraszámok kéthetenként

16–4–4–16–4–4–16–4–4–16–4–4–16 vagyis 8╳4, azaz 32 óra és 10╳8, azaz 80 óra.

A képzés időpontjai

Jelenléti képzés (csoportmunka)
szombat-vasárnap 9:30-17:30,
első alkalommal péntek 18:00-vasárnap 17:00

 1. 2023.04.15-16
 2. 2023.05.27-28
 3. 2023.07.08-09
 4. 2023.08.19-20
 5. 2023.09.30-11.01

Online műhelyek
csütörtökön 17:00-től 20:30-ig 

 1. 2023.04.26 (szerda)
 2. 2023.05.11
 3. 2023.06.08
 4. 2023.06.22
 5. 2023.07.20
 6. 2023.08.03
 7. 2023.08.31
 8. 2023.09.14

A képzés témái (tárgyai)

 • A sétáló coaching elhelyezése a segítő kapcsolatok között. Szakmai áttekintés. Kompetenciahatárok
 • A sétáló coaching célja. Lehetősége és határai. Személyes motiváció
 • A séta előkészítése. Kapcsolatfelvétel. Előzetes interjú
 • Indikáció és kontraindikáció. Szűrés és továbbajánlás
 • A séta promotálása. Utak és mellékutak a marketingben
 • Bizalomépítés. Megnyitás
 • A probléma azonosításának eszközei
 • A kliens nézőpontváltások eszközei (átkeretezés, szerepváltás, „melléépítkezés”, azaz új szempontok beemelése
 • Történetek, metaforák és a környezet objektumainak felhasználása. Jelentésadás
 • Váratlan helyzetek kezelése.
 • A feldolgozás célja, módja, eszközei.
 • Etikai kérdések. Nyilvánosság és titoktartás
 • Szupervízió, szakmai továbblépés

A képzés eredménye

kompetenciák, készségek szaktudás

A képzés alapképzésnek tekinthető, amelynek sikeres befejezését követően a hallgatók a kliensekkel való munkát elkezdhetik, de – a tanulmányaik megkezdését megelőző tájékoztató során rögzített esetszám eléréséig – sétáikról esetleírást kell készítsenek. A képzés vezetője köteles számukra a szupervíziós hátteret biztosítani. A továbbfejlődés lehetőségét biztosító képzési opciók kidolgozására az eredményektől és igénytől függően kerül sor.

A képzés eredményeképpen a hallgatók képessé válnak:

 • az előzetes konzultáció során feltárni a szűrés és ajánlás indikációit;
 • az értő figyelem alkalmazására és fenntartására;
 • a szokatlan helyzetek adekvát kezelésére,
 • saját érzéseik, és az indukált érzések megkülönböztetésére, utóbbiak jelzőrendszerként történő detektálására;
 • zárt térben tartott egyéni és csoportos üléseken alkalmazott módszerek egyes elemeinek a nyílt terepen történő alkalmazására;
 • klienseik önkorlátozó hiedelmeinek azonosítására és oldásának elindítására;
 • saját szorongásuknak és a kliens szorongásának enyhítésére;
 • elakadás, zsákutca, perszeveráció esetén a helyzet felismerésére és sikeres kezelésére.

A képzésben való részvétel feltételei

 • minimum 35 éves kor
 • egyetemi oklevél
 • valamely segítő szakmában történő előzetes képzettség,
 • ennek hiányában minimum 150 óra egyéni és csoportos önismereti munka
 • a felvételi beszélgetésen való megfelelés

 

A Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről)
rendelkezései szerinti regisztráció

Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2022/000918

A nyilvántartásba vételt elrendelő hatósági határozat
itt tekinthető meg.