fbpx

a képzés…

 

A képzés neve:

sétáló coach alapképzés.

A képzés összetétele:

Az elméleti képzés online csatornán zajlik (előadás, a felmerülő kérések megválaszolása), a gyakorlati rész tapasztalatcentrikus tanulást jelent, ami személyes csoportmunka során valósul meg.

A képzés időbeosztása

5 és fél hónap (24 hét), 153 óra

Összetétele

Jelenléti képzés (személyes részvétel)
öt hétvége (5×21=105 óra):

péntek délután 17:00-től 21:00-ig,
szombat 9:30-tól 18:30-ig,
vasárnap 9:00-től 17:00-ig

dátumok:

2023.
október 13–15.
november 24–26.

2024
január 5–7.
február 16–18.
március 29–31.

 

Online (zoom) meetingek 

tizenkét alkalommal minden második csütörtökön
17:00–21:00 óráig (10×4=48 óra)

dátumok:

2023.
október 26.,
november 9., 23.,
december 7., 21.

2024.
január 4., 18.,
február 1., 15., 29.,
március 14., 28.

.

A képzés eredménye

kompetenciák, készségek szaktudás

A képzés alapképzésnek tekinthető, amelynek sikeres befejezését követően a hallgatók a kliensekkel való munkát elkezdhetik, de – a tanulmányaik megkezdését megelőző tájékoztató során rögzített esetszám eléréséig – sétáikról esetleírást kell készítsenek. A képzés vezetője köteles számukra a szupervíziós hátteret biztosítani. A továbbfejlődés lehetőségét biztosító képzési opciók kidolgozására az eredményektől és igénytől függően kerül sor.

A képzés eredményeképpen a hallgatók képessé válnak:

 • az előzetes konzultáció során feltárni a szűrés és ajánlás indikációit;
 • az értő figyelem alkalmazására és fenntartására;
 • a szokatlan helyzetek adekvát kezelésére,
 • saját érzéseik, és az indukált érzések megkülönböztetésére, utóbbiak jelzőrendszerként történő detektálására;
 • zárt térben tartott egyéni és csoportos üléseken alkalmazott módszerek egyes elemeinek a nyílt terepen történő alkalmazására;
 • klienseik önkorlátozó hiedelmeinek azonosítására és oldásának elindítására;
 • saját szorongásuknak és a kliens szorongásának enyhítésére;
 • elakadás, zsákutca, perszeveráció esetén a helyzet felismerésére és sikeres kezelésére.

A képzésben való részvétel feltételei

 • minimum 35 éves kor
 • valamely segítő szakmában történő előzetes képzettség
 • ennek hiányában minimum 150 óra egyéni és csoportos önismereti munka
 • a felvételi beszélgetésen való megfelelés

 

A Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről)
rendelkezései szerinti regisztráció

Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2022/000918

A nyilvántartásba vételt elrendelő hatósági határozat
itt tekinthető meg.

A képzés témái (tárgyai)

 • A sétáló coaching elhelyezése a segítő kapcsolatok között. Szakmai áttekintés. Kompetenciahatárok
 • A sétáló coaching célja. Lehetősége és határai. Személyes motiváció
 • A séta előkészítése. Kapcsolatfelvétel. Előzetes interjú
 • Indikáció és kontraindikáció. Szűrés és továbbajánlás
 • A séta promotálása. Utak és mellékutak a marketingben
 • Bizalomépítés. Megnyitás
 • A probléma azonosításának eszközei
 • A kliens nézőpontváltások eszközei (átkeretezés, szerepváltás, „melléépítkezés”, azaz új szempontok beemelése
 • Történetek, metaforák és a környezet objektumainak felhasználása. Jelentésadás
 • Váratlan helyzetek kezelése.
 • A feldolgozás célja, módja, eszközei.
 • Etikai kérdések. Nyilvánosság és titoktartás
 • Szupervízió, szakmai továbblépés